Передний амортизатор и пружина — 4411

Тип замены Номер 400S500S500L600S600L R/L T/M Drive Дата выпуска
1Гайка NUT
9900808100ssangyong 9900808100
n: 1
m: 1
Купить
14
400S
14
500S
14
500L
14
600S
14
600L
01.10.1998 по
14.12.2007
2RUBBER MOUNT-DAMPER STRUT-UPR RUBBER MOUNT-DAMPER STRUT-UPR
1243201444
n: 1
m: 1
Купить
2
400S
2
500S
2
500L
2
600S
2
600L
01.10.1998 по
30.05.2001
Y4463011000
n: 1
m: 1
Купить
2
400S
2
500S
2
500L
2
600S
2
600L
01.06.2001 по
31.10.2003
O4463011001ssangyong 4463011001
n: 1
m: 1
Купить
2
400S
2
500S
2
500L
2
600S
2
600L
01.11.2003 по
14.12.2007
3RUBBER SEAT-FRT SPRING-UPR RUBBER SEAT-FRT SPRING-UPR
4419111100
n: 1
m: 1
Купить
2
400S
2
500S
2
500L
2
600S
2
600L
01.10.1998 по
14.12.2007
4419211100ssangyong 4419211100
n: 1
m: 1
Купить
2
400S
2
500S
2
500L
2
600S
2
600L
01.10.1998 по
14.12.2007
4419311100
n: 1
m: 1
Купить
2
400S
2
500S
2
500L
2
600S
2
600L
01.10.1998 по
14.12.2007
4419411100
n: 1
m: 1
Купить
2
400S
2
500S
2
500L
2
600S
2
600L
01.10.1998 по
14.12.2007
4419511500
n: 1
m: 1
Купить
2
500S
2
500L
2
600S
2
600L
07.03.2005 по
13.03.2007
O4419511501
n: 1
m: 1
Купить
2
500S
2
600S
14.03.2007 по
14.12.2007
4STOPPER-FRT BUMPER STOPPER-FRT BUMPER
1243230744
n: 1
m: 1
Купить
2
400S
2
500S
2
500L
2
600S
2
600L
01.10.1998 по
19.08.2001
Y4421011000
n: 1
m: 1
Купить
2
400S
2
500S
2
500L
2
600S
2
600L
20.08.2001 по
14.12.2007
5SPRING-FRT COIL SPRING-FRT COIL
4412011020
n: 1
m: 1
Купить
2
400S
20.10.1998 по
17.01.2001
O4412011021ssangyong 4412011021
n: 1
m: 1
Купить
2
400S
18.01.2001 по
17.09.2003
N4412011022ssangyong 4412011022
n: 1
m: 1
Купить
2
400S
18.09.2003 по
30.11.2007
4412011201
n: 1
m: 1
Купить
2
500S
2
600S
01.10.1998 по
01.11.1998
O4412011030
n: 1
m: 1
Купить
2
500S
2
600S
02.11.1998 по
17.09.2003
N4412011031
n: 1
m: 1
Купить
2
500S
2
600S
18.09.2003 по
14.12.2007
4412011040
n: 1
m: 1
Купить
2
500S
2
600S
01.10.1998 по
14.12.2007
4412012101
n: 1
m: 1
Купить
2
600L
01.10.1998 по
01.11.1998
O4412012000
n: 1
m: 1
Купить
2
500L
2
600L
02.11.1998 по
17.09.2003
N4412012001
n: 1
m: 1
Купить
2
500L
2
600L
18.09.2003 по
14.12.2007
6STRUT ASSY-FRT DAMPER STRUT ASSY-FRT DAMPER
1513200030ssangyong 1513200030
n: 1
m: 1
Купить
2
400S
2
500S
20.10.1998 по
11.02.2007
N4430111200
n: 1
m: 1
Купить
2
400S
2
500S
2
500L
2
600S
2
600L
12.02.2007 по
14.12.2007
1513205030
n: 1
m: 1
Купить
1
500S
1
500L
1
600S
1
600L
LH01.10.1998 по
21.11.2001
Y1513206030
n: 1
m: 1
Купить
1
500S
1
500L
1
600S
1
600L
LH22.11.2001 по
17.09.2003
O4430111100
n: 1
m: 1
Купить
1
500S
1
500L
1
600S
1
600L
LH18.09.2003 по
14.12.2007
1513205130
n: 1
m: 1
Купить
1
500S
1
500L
1
600S
1
600L
RH01.10.1998 по
21.11.2001
Y1513206130
n: 1
m: 1
Купить
1
500S
1
500L
1
600S
1
600L
RH22.11.2001 по
17.09.2003
O4430211100
n: 1
m: 1
Купить
1
500S
1
500L
1
600S
1
600L
RH18.09.2003 по
14.12.2007
7Болт BOLT
917321445Dssangyong 917321445D
n: 1
m: 1
Купить
2
400S
2
500S
2
500L
2
600S
2
600L
01.10.1998 по
14.12.2007
8Гайка NUT
9900614100ssangyong 9900614100
n: 1
m: 1
Купить
4
400S
4
500S
4
500L
4
600S
4
600L
01.10.1998 по
14.12.2007
9BOOT-DAMPER STRUT BOOT-DAMPER STRUT
1513230092ssangyong 1513230092
n: 1
m: 1
Купить
2
400S
2
500S
2
500L
2
600S
2
600L
01.10.1998 по
14.12.2007
10BAND-DAMPER STRUT CLAMPING BAND-DAMPER STRUT CLAMPING
2013236240
n: 1
m: 1
Купить
2
400S
2
500S
2
500L
2
600S
2
600L
01.10.1998 по
14.09.1999
Y1513230440ssangyong 1513230440
n: 1
m: 1
Купить
2
400S
2
500S
2
500L
2
600S
2
600L
15.09.1999 по
14.12.2007
11Шайба  WASHER
1519900140
n: 1
m: 1
Купить
4
400S
4
500S
4
500L
4
600S
4
600L
01.10.1998 по
14.12.2007
12Болт BOLT
9919712404ssangyong 9919712404
n: 1
m: 1
Купить
4
400S
4
500S
4
500L
4
600S
4
600L
01.10.1998 по
14.12.2007
13Шайба  WASHER
1519900040
n: 1
m: 1
Купить
4
400S
4
500S
4
500L
4
600S
4
600L
01.10.1998 по
14.12.2007
14STOPPER-FRT REBOUND STOPPER-FRT REBOUND
1243230032
n: 1
m: 1
Купить
2
400S
2
500S
2
500L
2
600S
2
600L
01.10.1998 по
14.12.2007
15Шайба  WASHER
9340414001ssangyong 9340414001
n: 1
m: 1
Купить
2
400S
2
500S
2
500L
2
600S
2
600L
01.10.1998 по
14.12.2007
16PLATE-RUBBER MTG UPR PLATE-RUBBER MTG UPR
4435011000
n: 1
m: 1
Купить
2
400S
2
500S
2
500L
2
600S
2
600L
01.10.1998 по
14.12.2007
17Гайка NUT
9203614001ssangyong 9203614001
n: 1
m: 1
Купить
2
400S
2
500S
2
500L
2
600S
2
600L
18.09.2003 по
14.12.2007
18Шайба  WASHER
933101400D
n: 1
m: 1
Купить
2
400S
2
500S
2
500L
2
600S
2
600L
18.09.2003 по
14.12.2007