Тип замены Номер 400S500S500L600S600L R/L T/M Drive Дата выпуска
1GLASS LID ASSY-SUN ROOF GLASS LID ASSY-SUN ROOF
7173011000
n: 1
m: 1
Купить
1
400S
1
500S
1
600S
01.10.1998 по
14.12.2007
2CHANNEL ASSY-WATER DRAIN CHANNEL ASSY-WATER DRAIN
2107800013
n: 1
m: 1
Купить
1
400S
1
500S
1
600S
01.10.1998 по
14.12.2007
3SEALING ASSY -SUN ROOF SEALING ASSY -SUN ROOF
2107800098
n: 1
m: 1
Купить
1
400S
1
500S
1
600S
01.10.1998 по
14.12.2007
4COVER ASSY-INR COVER ASSY-INR
2107800340
n: 1
m: 1
Купить
1
400S
1
500S
1
600S
LH01.10.1998 по
14.12.2007
2107800440
n: 1
m: 1
Купить
1
400S
1
500S
1
600S
RH01.10.1998 по
14.12.2007
5MOTOR ASSY-SUN ROOF MOTOR ASSY-SUN ROOF
2108202842ssangyong 2108202842
n: 1
m: 1
Купить
1
400S
1
500S
1
600S
01.10.1998 по
14.12.2007
6Болт BOLT
0009902310
n: 1
m: 1
Купить
1
400S
1
500S
1
600S
01.10.1998 по
14.12.2007
7SUNSHADE ASSY-SUN ROOF SUNSHADE ASSY-SUN ROOF
7177511000AAMssangyong 7177511000AAM
n: 1
m: 1
Купить
1
400S
1
500S
1
600S
01.10.1998 по
14.12.2007
7177511000EAL
n: 1
m: 1
Купить
1
400S
1
500S
1
600S
14.05.2004 по
14.12.2007
8FRAME ASSY-SUN ROOF FRAME ASSY-SUN ROOF
7170111000
n: 1
m: 1
Купить
1
400S
1
500S
1
600S
01.10.1998 по
14.12.2007
9SPACER-MOTOR MTG SPACER-MOTOR MTG
2029900191
n: 1
m: 1
Купить
1
400S
1
500S
1
600S
01.10.1998 по
14.12.2007
10Болт BOLT
2027820071
n: 1
m: 1
Купить
2
400S
2
500S
2
600S
01.10.1998 по
14.12.2007
11GUIDE CHANNEL ASSY-HEADLINING FRT GUIDE CHANNEL ASSY-HEADLINING FRT
2107800213
n: 1
m: 1
Купить
1
400S
1
500S
1
600S
01.10.1998 по
14.12.2007
12CLIP-SPRING CLIP-SPRING
1409881478
n: 1
m: 1
Купить
4
400S
4
500S
4
600S
01.10.1998 по
14.12.2007
13GUIDE ASSY-SEALING GUIDE ASSY-SEALING
2107800161
n: 1
m: 1
Купить
1
400S
1
500S
1
600S
LH01.10.1998 по
02.05.2002
O2107820124
n: 1
m: 1
Купить
1
400S
1
500S
1
600S
LH03.05.2002 по
02.05.2011
Y7177311000ssangyong 7177311000
n: 1
m: 1
Купить
1
500S
1
600S
LH03.05.2011 по
20.06.2011
2107800261
n: 1
m: 1
Купить
1
400S
1
500S
1
600S
RH01.10.1998 по
02.05.2002
O2107820224
n: 1
m: 1
Купить
1
400S
1
500S
1
600S
RH03.05.2002 по
02.05.2011
Y7177411000
n: 1
m: 1
Купить
1
500S
1
600S
RH03.05.2011 по
20.06.2011
14GUIDE ASSY-SEALING,FRT GUIDE ASSY-SEALING,FRT
1247800761
n: 1
m: 1
Купить
1
400S
1
500S
1
600S
01.10.1998 по
14.12.2007
15Винт SCREW
1409900536
n: 1
m: 1
Купить
16
400S
16
500S
16
600S
01.10.1998 по
12.08.2001
Y938044012Bssangyong 938044012B
n: 1
m: 1
Купить
16
400S
16
500S
16
600S
13.08.2001 по
14.12.2007
16GUIDE-SEALING,RR GUIDE-SEALING,RR
1247820124
n: 1
m: 1
Купить
1
400S
1
500S
1
600S
01.10.1998 по
14.12.2007
17BLIND RIVET-SEALING GUIDE RR BLIND RIVET-SEALING GUIDE RR
7179511000
n: 1
m: 1
Купить
11
400S
11
500S
11
600S
01.10.1998 по
14.12.2007
18COVER INR-FRT COVER INR-FRT
2107840144
n: 1
m: 1
Купить
1
400S
1
500S
1
600S
01.10.1998 по
14.12.2007
19EMERGENCY CRANK-S/ROOF EMERGENCY CRANK-S/ROOF
2028990080ssangyong 2028990080
n: 1
m: 1
Купить
1
400S
1
500S
1
600S
01.10.1998 по
14.12.2007
20Винт SCREW
982740612Dssangyong 982740612D
n: 1
m: 1
Купить
2
400S
2
500S
2
600S
01.10.1998 по
14.12.2007
21TUBE-DRAIM FRT TUBE-DRAIM FRT
2107820196
n: 1
m: 1
Купить
2
400S
2
500S
2
600S
01.10.1998 по
14.12.2007
22TUBE-DRAIM RR TUBE-DRAIM RR
2107820396
n: 1
m: 1
Купить
2
400S
2
500S
2
600S
01.10.1998 по
14.12.2007