Тип замены Номер E28E32E36E36LE50E50L R/L T/M Drive Дата выпуска
1Датчик массового расхода воздуха (расходомер) METER-AIR MASS
1630940048
n: 1
m: 0
Купить
1
E28
1
E32
1
E36
1
E36L
A01.05.2008
2HOUSING-AIR INLET HOUSING-AIR INLET
1621413190ssangyong 1621413190
n: 1
m: 0
Купить
1
E28
1
E32
1
E36
1
E36L
A01.05.2008
3DUCT ASSY-INTAKE AIR DUCT ASSY-INTAKE AIR
1621413204ssangyong 1621413204
n: 1
m: 0
Купить
1
E28
1
E32
1
E36
1
E36L
A01.05.2008
4BODY-THROTTLE BODY-THROTTLE
1621413125ssangyong 1621413125
n: 1
m: 0
Купить
1
E28
1
E32
1
E36
1
E36L
A01.05.2008
5Хомут CLAMP
0069974490ssangyong 0069974490
n: 1
m: 0
Купить
2
E28
2
E32
2
E36
2
E36L
A01.05.2008
6Болт BOLT
914021006009
n: 1
m: 0
Купить
4
E28
4
E32
4
E36
4
E36L
A01.05.2008 по
16.08.2010
Y9715806351
n: 1
m: 0
Купить
4
E28
4
E32
4
E36
4
E36L
A17.08.2010
7Болт BOLT
1629903177
n: 1
m: 0
Купить
3
E28
3
E32
3
E36
3
E36L
A01.05.2008
8Гайка NUT
1629903048
n: 1
m: 0
Купить
3
E28
3
E32
3
E36
3
E36L
A01.05.2008
9Прокладка GASKET
1621413180
n: 1
m: 0
Купить
1
E28
1
E32
1
E36
1
E36L
A01.05.2008
12Хомут CLAMP
2105462043
n: 1
m: 0
Купить
1
E28
1
E32
1
E36
1
E36L
A01.05.2008
13Кольцо уплотнительное RING-O
6651420580ssangyong 6651420580
n: 1
m: 0
Купить
1
E28
1
E32
1
E36
1
E36L
A01.05.2008
14SLEEVE-AIR DUCT SLEEVE-AIR DUCT
1620943091
n: 1
m: 0
Купить
1
E28
1
E32
1
E36
1
E36L
A01.05.2008
15Хомут CLAMP
9913109000ssangyong 9913109000
n: 1
m: 0
Купить
2
E28
2
E32
2
E36
2
E36L
A01.05.2008
16Болт BOLT
958170620Dssangyong 958170620D
n: 1
m: 0
Купить
2
E28
2
E32
2
E36
2
E36L
A01.05.2008