Модуль кондиционера — 6811

Тип замены Номер E28E32E36E36LE50E50L R/L T/M Drive Дата выпуска
1BLOWER ASSY BLOWER ASSY
6911014020
n: 1
m: 1
Купить
1
E28
1
E32
1
E36
1
E36L
1
E50
1
E50L
L01.05.2008 по
10.12.2013
O6911A14020
n: 1
m: 1
Купить
1
E28
1
E32
1
E36
1
E36L
1
E50
1
E50L
L11.12.2013
2ACTUATOR ASSY-INTAKE ACTUATOR ASSY-INTAKE
6816014000ssangyong 6816014000
n: 1
m: 1
Купить
1
E28
1
E32
1
E36
1
E36L
1
E50
1
E50L
L01.05.2008
3AIR FILTER ASSY AIR FILTER ASSY
6811014000
n: 1
m: 1
Купить
1
E28
1
E32
1
E36
1
E36L
1
E50
1
E50L
L01.05.2008 по
22.09.2009
Y68110140A0ssangyong 68110140A0
n: 1
m: 1
Купить
1
E28
1
E32
1
E36
1
E36L
1
E50
1
E50L
L23.09.2009
4COVER-AIR FILTER COVER-AIR FILTER
6811014500
n: 1
m: 1
Купить
1
E28
1
E32
1
E36
1
E36L
1
E50
1
E50L
01.05.2008
5BLOWER MOTOR ASSY BLOWER MOTOR ASSY
6813014000
n: 1
m: 1
Купить
1
E28
1
E32
1
E36
1
E36L
1
E50
1
E50L
L01.05.2008 по
10.12.2013
O6921008A91
n: 1
m: 1
Купить
1
E28
1
E32
1
E36
1
E36L
1
E50
1
E50L
R11.12.2013
6RESISTOR(POWER T/R) RESISTOR(POWER T/R)
6814014030
n: 1
m: 1
Купить
1
E28
1
E32
1
E36
1
E36L
1
E50
1
E50L
L01.05.2008
7EXPANSION VALVE ASSY(TXV) EXPANSION VALVE ASSY(TXV)
6815014200ssangyong 6815014200
n: 1
m: 1
Купить
1
E28
1
E32
1
E36
1
E36L
L01.05.2008
6815014400
n: 1
m: 1
Купить
1
E50
1
E50L
L01.03.2013
9WIRING ASSY-HEATER & EVAPORATOR WIRING ASSY-HEATER & EVAPORATOR
6817014000
n: 1
m: 1
Купить
1
E28
1
E32
1
E36
1
E36L
1
E50
1
E50L
L01.05.2008
10HEATER ASSY HEATER ASSY
6911014000ssangyong 6911014000
n: 1
m: 1
Купить
1
E28
1
E32
1
E36
1
E36L
L01.05.2008
6911014500
n: 1
m: 1
Купить
1
E50
1
E50L
L01.03.2013
11ACTUATOR ASSY-TEMP ACTUATOR ASSY-TEMP
6816014400
n: 1
m: 1
Купить
1
E28
1
E32
1
E36
1
E36L
1
E50
1
E50L
LHL01.05.2008
6816014500
n: 1
m: 1
Купить
1
E28
1
E32
1
E36
1
E36L
1
E50
1
E50L
RHL01.05.2008
12ACTUATOR ASSY-MODE ACTUATOR ASSY-MODE
6816014100
n: 1
m: 1
Купить
1
E28
1
E32
1
E36
1
E36L
1
E50
1
E50L
LHL01.05.2008
6816014200
n: 1
m: 1
Купить
1
E28
1
E32
1
E36
1
E36L
1
E50
1
E50L
RHL01.05.2008
16ACTUATOR ASSY-MODE RR ACTUATOR ASSY-MODE RR
6816014300
n: 1
m: 1
Купить
1
E28
1
E32
1
E36
1
E36L
1
E50
1
E50L
L01.05.2008
17RELAY ASSY RELAY ASSY
6815014030ssangyong 6815014030
n: 1
m: 1
Купить
1
E28
1
E32
1
E36
1
E36L
1
E50
1
E50L
01.05.2008
18SENSOR ASSY-EVAPORATOR SENSOR ASSY-EVAPORATOR
6915014030
n: 1
m: 1
Купить
1
E28
1
E32
1
E36
1
E36L
1
E50
1
E50L
L01.05.2008
19SENSOR ASSY-DUCT SENSOR ASSY-DUCT
6915014040ssangyong 6915014040
n: 1
m: 1
Купить
4
E28
4
E32
4
E36
4
E36L
4
E50
4
E50L
L01.05.2008
20FATC ASSY-FRT FATC ASSY-FRT
6870014000
n: 1
m: 1
Купить
1
E28
1
E32
1
E36
1
E36L
L01.05.2008 по
22.09.2009
O6870014100ssangyong 6870014100
n: 1
m: 1
Купить
1
E28
1
E32
1
E36
1
E36L
23.09.2009 по
26.02.2014
Y6870014101
n: 1
m: 1
Купить
1
E28
1
E32
1
E36
1
E36L
27.02.2014
6870014020ssangyong 6870014020
n: 1
m: 1
Купить
1
E28
1
E32
1
E36
1
E36L
L01.05.2008 по
22.09.2009
O6870014120
n: 1
m: 1
Купить
1
E28
1
E32
1
E36
1
E36L
23.09.2009 по
26.02.2014
Y6870014121
n: 1
m: 1
Купить
1
E28
1
E32
1
E36
1
E36L
27.02.2014
6870014180
n: 1
m: 1
Купить
E28
E32
E36
E36L
1
E50
1
E50L
01.03.2013 по
03.03.2014
Y6870014181
n: 1
m: 1
Купить
1
E50
1
E50L
04.03.2014
6870014040
n: 1
m: 1
Купить
1
E36
1
E36L
01.05.2008 по
22.09.2009
O6870014140
n: 1
m: 1
Купить
1
E36
1
E36L
23.09.2009 по
10.04.2014
Y6870014141
n: 1
m: 1
Купить
1
E36
1
E36L
11.04.2014
6870014060
n: 1
m: 1
Купить
1
E36
1
E36L
01.05.2008 по
22.09.2009
O6870014160
n: 1
m: 1
Купить
1
E28
1
E32
1
E36
1
E36L
23.09.2009
6870014200
n: 1
m: 1
Купить
1
E50
28.05.2013
6870014220
n: 1
m: 1
Купить
1
E50
24.05.2013
6870014300HES
n: 1
m: 1
Купить
1
E32
1
E36
1
E36L
21.05.2014 по
22.05.2014
Y6870014300
n: 1
m: 1
Купить
1
E32
1
E36
1
E36L
23.05.2014
6870014320HES
n: 1
m: 1
Купить
1
E28
1
E32
1
E36
1
E36L
01.06.2014 по
02.06.2014
Y6870014320
n: 1
m: 1
Купить
1
E28
1
E32
1
E36
1
E36L
03.06.2014
6870014340HES
n: 1
m: 1
Купить
1
E32
1
E36
1
E36L
01.06.2014
6870014360HES
n: 1
m: 1
Купить
1
E28
1
E32
1
E36
1
E36L
01.06.2014 по
22.06.2014
Y6870014360
n: 1
m: 1
Купить
1
E28
1
E32
1
E36
1
E36L
23.06.2014
6870014380HES
n: 1
m: 1
Купить
1
E50
1
E50L
01.06.2014 по
02.06.2014
Y6870014380
n: 1
m: 1
Купить
1
E50
1
E50L
03.06.2014
6870014400HES
n: 1
m: 1
Купить
1
E50
1
E50L
01.06.2014
6870014420HES
n: 1
m: 1
Купить
1
E50
1
E50L
01.06.2014
6870014440HES
n: 1
m: 1
Купить
1
E50
1
E50L
01.06.2014
22WIRING ASSY-FATC WIRING ASSY-FATC
6872014000ssangyong 6872014000
n: 1
m: 1
Купить
1
E28
1
E32
1
E36
1
E36L
1
E50
1
E50L
01.05.2008
23SENSOR ASSY-HUMI & INCAR SENSOR ASSY-HUMI & INCAR
6871014400ssangyong 6871014400
n: 1
m: 1
Купить
1
E28
1
E32
1
E36
1
E36L
1
E50
1
E50L
01.02.2008
25PNL ASSY-CONTROL FRT PNL ASSY-CONTROL FRT
6871014020
n: 1
m: 1
Купить
1
E28
1
E32
1
E36
1
E36L
1
E50
1
E50L
01.05.2008 по
22.09.2009
O6871014120
n: 1
m: 1
Купить
1
E28
1
E32
1
E36
1
E36L
1
E50
1
E50L
23.09.2009
6871014030ssangyong 6871014030
n: 1
m: 1
Купить
1
E28
1
E32
01.05.2008 по
22.09.2009
O6871014130
n: 1
m: 1
Купить
1
E28
1
E32
23.09.2009
6871014050
n: 1
m: 1
Купить
1
E36
1
E36L
01.04.2008 по
22.09.2009
O6871014150
n: 1
m: 1
Купить
1
E36
1
E36L
23.09.2009
6871014060
n: 1
m: 1
Купить
1
E36
1
E36L
01.04.2008 по
22.09.2009
O6871014160
n: 1
m: 1
Купить
1
E36
1
E36L
23.09.2009
26COVER-CONTROL RR COVER-CONTROL RR
6871014A40
n: 1
m: 1
Купить
1
E28
1
E32
1
E36
1
E36L
1
E50
1
E50L
01.05.2008
32HOSE ASSY-DRAIN HOSE ASSY-DRAIN
6916014050
n: 1
m: 1
Купить
1
E28
1
E32
1
E36
1
E36L
1
E50
1
E50L
01.05.2008