Тип замены Номер E28E32E36E36LE50E50L R/L T/M Drive Дата выпуска
1LATCH & BASE ASSY-TRUNK LID LATCH & BASE ASSY-TRUNK LID
7151014000ssangyong 7151014000
n: 1
m: 1
Купить
1
E28
1
E32
1
E36
1
E36L
1
E50
1
E50L
01.05.2008
2HANDLE ASSY-T/LID EMERGENCY HANDLE ASSY-T/LID EMERGENCY
7152014000
n: 1
m: 1
Купить
1
E28
1
E32
1
E36
1
E36L
1
E50
1
E50L
01.05.2008
3GROMMET-DR I/S HDL MTG GROMMET-DR I/S HDL MTG
7247205000ssangyong 7247205000
n: 1
m: 1
Купить
3
E28
3
E32
3
E36
3
E36L
3
E50
3
E50L
01.05.2008
4Винт SCREW
938046016M
n: 1
m: 1
Купить
3
E28
3
E32
3
E36
3
E36L
3
E50
3
E50L
01.05.2008
5LIFTER ASSY-TRUNK LID LIFTER ASSY-TRUNK LID
7155014000ssangyong 7155014000
n: 1
m: 1
Купить
2
E28
2
E32
2
E36
2
E36L
2
E50
2
E50L
01.05.2008 по
30.06.2011
N7155014300
n: 1
m: 1
Купить
2
E28
2
E32
2
E36
2
E36L
2
E50
2
E50L
01.07.2011
8STRIKER ASSY-TRUNK LID STRIKER ASSY-TRUNK LID
7158014000
n: 1
m: 1
Купить
1
E28
1
E32
1
E36
1
E36L
01.05.2008
10Болт BOLT
958170620M
n: 1
m: 1
Купить
9
E28
9
E32
9
E36
9
E36L
9
E50
9
E50L
01.05.2008
12BOLT-LICENSE PLATE BOLT-LICENSE PLATE
7147909200ssangyong 7147909200
n: 1
m: 1
Купить
1
E28
1
E32
1
E36
1
E36L
1
E50
1
E50L
01.05.2008
13GROMMET-LICENSE PLATE MTG GROMMET-LICENSE PLATE MTG
7963306000ssangyong 7963306000
n: 1
m: 1
Купить
1
E28
1
E32
1
E36
1
E36L
1
E50
1
E50L
01.05.2008
14PAD-LICENSE PLATE PAD-LICENSE PLATE
7159914000
n: 1
m: 1
Купить
2
E28
2
E32
2
E36
2
E36L
2
E50
2
E50L
01.05.2008
15BUMPER-TRUNK LID OVER SLAM BUMPER-TRUNK LID OVER SLAM
7148511100ssangyong 7148511100
n: 1
m: 1
Купить
2
E28
2
E32
2
E36
2
E36L
2
E50
2
E50L
01.05.2008
16TAPE-PROTECTOR TAPE-PROTECTOR
7144114000
n: 1
m: 1
Купить
5
E28
5
E32
5
E36
5
E36L
5
E50
5
E50L
01.05.2008