Тип замены Номер 661N662N661L662LE20E23E32 R/L T/M Drive Дата выпуска
1RELAY-KICK DOWN RELAY-KICK DOWN
3840005000ssangyong 3840005000
n: 1
m: 1
Купить
1
661N
1
662N
1
661L
1
662L
A01.07.1996 по
23.09.2005
3840005010ssangyong 3840005010
n: 1
m: 1
Купить
1
E32
A01.05.1997 по
23.09.2005
3840005020ssangyong 3840005020
n: 1
m: 1
Купить
1
E20
1
E23
A01.05.1997 по
23.09.2005
2VALVE-ELECTRIC SWITCH VALVE-ELECTRIC SWITCH
0015408697
n: 1
m: 1
Купить
1
E20
1
E23
1
E32
01.05.1997 по
23.09.2005
3BRKT-ELECTRIC SWITCH VALVE BRKT-ELECTRIC SWITCH VALVE
3840006001X
n: 1
m: 1
Купить
1
E20
1
E23
1
E32
01.05.1997 по
01.12.1998
Y3840006000
n: 1
m: 1
Купить
1
E20
1
E23
1
E32
02.12.1998 по
23.09.2005
4Блок управления трансмиссией  CONTROL UNIT-T/C
3851005020ssangyong 3851005020
n: 1
m: 1
Купить
1
661N
1
662N
1
661L
1
662L
1
E20
1
E23
01.07.1996 по
12.05.2003
N38510050A0ssangyong 38510050A0
n: 1
m: 1
Купить
1
661N
1
662N
1
661L
1
662L
1
E20
1
E23
1
E32
13.05.2003 по
14.05.2003
N3851005030
n: 1
m: 1
Купить
1
662N
1
661L
1
662L
1
E20
1
E23
1
E32
13.05.2003 по
29.03.2005
Y3851005031ssangyong 3851005031
n: 1
m: 1
Купить
1
662N
1
661L
1
662L
1
E20
1
E23
1
E32
30.03.2005 по
23.09.2005
3851005050ssangyong 3851005050
n: 1
m: 1
Купить
1
E32
01.05.1997 по
23.09.2005
3851005110X
n: 1
m: 1
Купить
1
E32
01.07.1998 по
13.10.2003
Y3851005120ssangyong 3851005120
n: 1
m: 1
Купить
1
E32
14.10.2003 по
23.09.2005
5PLATE-SKID PLATE-SKID
4087105001
n: 1
m: 1
Купить
1
661N
1
662N
1
661L
1
662L
1
E20
1
E23
1
E32
01.07.1996 по
06.10.1999
Y4087105003
n: 1
m: 1
Купить
1
661N
1
662N
1
661L
1
662L
1
E20
1
E23
1
E32
07.10.1999 по
05.02.2001
N4087105006
n: 1
m: 1
Купить
1
661N
1
662N
1
661L
1
662L
1
E20
1
E23
1
E32
06.02.2001 по
23.09.2005
4087105100
n: 1
m: 1
Купить
1
661N
1
662N
1
661L
1
662L
1
E20
1
E23
1
E32
01.07.1996 по
23.09.2005
6Винт SCREW
982640616Dssangyong 982640616D
n: 1
m: 1
Купить
1
661N
1
662N
1
661L
1
662L
1
E20
1
E23
1
E32
01.07.1996 по
23.09.2005
7Болт BOLT
982440616D
n: 1
m: 1
Купить
4
661N
4
662N
4
661L
4
662L
4
E20
4
E23
4
E32
01.07.1996 по
23.09.2005
8Болт BOLT
959371030Dssangyong 959371030D
n: 1
m: 1
Купить
4
661N
4
662N
4
661L
4
662L
4
E20
4
E23
4
E32
01.07.1996 по
23.09.2005