Система открывания двери багажника — 7310

Тип замены Номер D20FD22FG20D R/L T/M Drive Дата выпуска
1LATCH ASSY-T/GATE LATCH ASSY-T/GATE
7141034001ssangyong 7141034001
n: 1
m: 1
Купить
1
D20F
1
D22F
1
G20D
17.08.2010
2Болт BOLT
959170620Dssangyong 959170620D
n: 1
m: 1
Купить
4
D20F
4
D22F
4
G20D
17.08.2010
3STRIKER ASSY-T/GATE STRIKER ASSY-T/GATE
7148034000ssangyong 7148034000
n: 1
m: 1
Купить
1
D20F
17.08.2010 по
30.10.2011
Y7148034001
n: 1
m: 1
Купить
1
D20F
1
D22F
1
G20D
31.10.2011
4SCREW-DR STRIKER MTG SCREW-DR STRIKER MTG
7125908002
n: 1
m: 1
Купить
2
D20F
2
G20D
17.08.2010 по
27.08.2015
N7125914001
n: 1
m: 1
Купить
2
D20F
2
D22F
2
G20D
28.08.2015
20LIFTER ASSY-T/GATE LIFTER ASSY-T/GATE
7145034002ssangyong 7145034002
n: 1
m: 1
Купить
1
D20F
1
D22F
1
G20D
LH17.08.2010 по
29.07.2015
O7145034003
n: 1
m: 1
Купить
1
D20F
1
D22F
1
G20D
LH30.07.2015
7146034002
n: 1
m: 1
Купить
1
D20F
1
D22F
1
G20D
RH17.08.2010 по
29.07.2015
O7146034003
n: 1
m: 1
Купить
1
D20F
1
D22F
1
G20D
RH30.07.2015
21BALL STUD BALL STUD
7140934000ssangyong 7140934000
n: 1
m: 1
Купить
4
D20F
4
G20D
17.08.2010 по
20.05.2012
Y7140934001
n: 1
m: 1
Купить
4
D20F
4
D22F
4
G20D
21.05.2012
28BUMPER-TRUNK LID OVER SLAM BUMPER-TRUNK LID OVER SLAM
7148511100ssangyong 7148511100
n: 1
m: 1
Купить
4
D20F
4
D22F
4
G20D
17.08.2010
29BUMPER ASSY-T/GATE O/SLAM CTR BUMPER ASSY-T/GATE O/SLAM CTR
7149909001
n: 1
m: 1
Купить
2
D20F
2
D22F
2
G20D
17.08.2010
30W/STRIP-T/GATE OPENING W/STRIP-T/GATE OPENING
7149134002ssangyong 7149134002
n: 1
m: 1
Купить
1
D20F
17.08.2010 по
13.02.2011
O7149134003
n: 1
m: 1
Купить
1
D20F
1
G20D
14.02.2011 по
07.06.2012
O7149134004
n: 1
m: 1
Купить
1
D20F
1
D22F
1
G20D
08.06.2012