Тип замены Номер 662LD20D20RD27E23E28E32 R/L T/M Drive Дата выпуска
1DISTRIBUTOR ASSY-FUEL DISTRIBUTOR ASSY-FUEL
1620703095ssangyong 1620703095
n: 1
m: 1
Купить
1
E28
1
E32
01.02.2002 по
12.04.2004
N1620703195
n: 1
m: 1
Купить
1
E32
13.04.2004 по
26.02.2006
N1620703295
n: 1
m: 1
Купить
1
E32
27.02.2006
2CONNECTOR ASSY-FUEL SUPPLY CONNECTOR ASSY-FUEL SUPPLY
0000746086ssangyong 0000746086
n: 1
m: 1
Купить
1
E28
1
E32
01.02.2002 по
28.07.2005
N1610743086ssangyong 1610743086
n: 1
m: 1
Купить
1
E28
1
E32
29.07.2005
3Кольцо уплотнительное RING-SEAL
007603012110ssangyong 007603012110
n: 1
m: 1
Купить
2
E28
2
E32
01.02.2002
4CONNECTOR ASSY-FUEL PRESSURE TEST CONNECTOR ASSY-FUEL PRESSURE TEST
0000700195ssangyong 0000700195
n: 1
m: 1
Купить
1
E28
1
E32
01.02.2002 по
30.06.2011
5Кольцо уплотнительное RING-SEAL
007603012111
n: 1
m: 1
Купить
1
E28
1
E32
01.02.2002 по
30.06.2011
6ELEMENT-VALVE ELEMENT-VALVE
0000784349
n: 1
m: 1
Купить
1
E28
1
E32
01.02.2002 по
30.06.2011
7CAP-PROTECTION CAP-PROTECTION
0019883735
n: 1
m: 1
Купить
1
E28
1
E32
01.02.2002 по
30.06.2011
8REGULATOR ASSY-FUEL PRESSURE REGULATOR ASSY-FUEL PRESSURE
1620783089ssangyong 1620783089
n: 1
m: 1
Купить
1
E28
1
E32
01.02.2002 по
12.12.2006
Y1620783189ssangyong 1620783189
n: 1
m: 1
Купить
1
E32
13.12.2006
9Кольцо уплотнительное RING-O
0199971148
n: 1
m: 1
Купить
1
E28
1
E32
01.02.2002
10Кольцо уплотнительное RING-O
0199971248
n: 1
m: 1
Купить
1
E28
1
E32
01.02.2002
11RING-PROTECTION RING-PROTECTION
000472036002
n: 1
m: 1
Купить
1
E28
1
E32
01.02.2002 по
23.08.2007
Y1620783093ssangyong 1620783093
n: 1
m: 1
Купить
1
E28
1
E32
24.08.2007
12INJECTOR ASSY-FUEL INJECTOR ASSY-FUEL
1620783123ssangyong 1620783123
n: 1
m: 1
Купить
6
E28
6
E32
01.02.2002 по
12.04.2004
N1620783223ssangyong 1620783223
n: 1
m: 1
Купить
6
E32
13.04.2004
13Кольцо уплотнительное RING-O
0199971348ssangyong 0199971348
n: 1
m: 1
Купить
12
E28
12
E32
01.02.2002
14BRKT-FUEL INJECTOR BRKT-FUEL INJECTOR
1610783041ssangyong 1610783041
n: 1
m: 1
Купить
6
E28
6
E32
01.02.2002 по
02.01.2007
Y1610783141
n: 1
m: 1
Купить
6
E28
6
E32
03.01.2007
30Заглушка PLUG ASSY
000908012003ssangyong 000908012003
n: 1
m: 1
Купить
1
E28
1
E32
01.07.2011